Performed in the Opera House in Oslo.
Music composed by Terje Isungset

VG:
LEKENDE IS-SLOTT Å visualisere Vesaas frodige språk i dans er en tøff oppgave. Støvind forteller historien på en utmerket måte og den er til å forstå selv uten å ha inngående kjennskap til boken. Komponisten Terje Isungset har spilt inn et teppe av musikalske lyder på sine instrumenter laget av is. Det gir sterke fine øyeblikk som illuderer og hjelper handlingen på veien. Og det er akkurat i øyeblikkene at denne forestillingen fungerer best.

DAGBLADET:
ILD I ISEN Forestillingen på Operaens Scene 2 byr også på et velkomponert og vakkert sceneuttrykk: I et speilblankt scenelandskap signert Tine Schwab…danser til kalde og tvetyduge toner av blandt annet Terje Isungset, Og Kristian Støvinds koreografi fanger det vàre og søkende ungdommelige hos de to jentene og klassevenninnene deres…

VÅRT LAND:
Musikken, scenografien, rørslene – alt stemmer når Is-slottet dansar fram på Scene 2. Gripande. Lat det vere sagt straks: Denne framsyninga er både frisk og gripande. Det er imponerande korleis desse røynde dansarane frå Nasjonalballetten greier å framstille jentungar med så stort truverd. Vesaas på Scene 2. Is-slottet av Tarjei Vesaas er fortellingen om Siss og Unn, to jenter som i overgangen mellom barn og voksen finner hverandre i et nærmest uforklarlig vennskap. Men da de åpner seg for hverandre og slipper ut alle sine hemmeligheter, åpnes også dørene for opplevelser som får uante og livstruende konsekvenser. Den ene vandrer inn i isslottet, den andre leter fortvilet etter henne. Det som var lyst og herlig, blir mørkt og farlig. Livet og døden går hånd i hånd.

NRK:
Lysende isslott: Forestillingen drives frem av brudd, først og fremst styrt av musikken. Mye av musikken er et bestillingsverk av Terje Isungset, som har brukt både is, munnharpe, bukkehorn og et opphugget piano i verket. De forskjellige delene av musikken kontrasterer hverandre og skaper gode og nødvendige temposkift.

AFTENPOSTEN:
Frossen smerte: Terje Isungsets krystallinske musikk fra is-instrumenter skaper egne bilder og variasjon, i spennet isblokk til vårbekk. En didgeridoo-lignende klang – en andpusten ur-angst – redder manngardsscenen, og Øyvind Wangenstens hengende led-lys illuderer is-slottet utmerket som helhet, men ikke dets mange hemmelige rom.

Alle foto: Erik Berg.

Med blick for musik och dans:
Föreställningen är ändå värd att se såväl för sitt tydliga berättande som för den eleganta scenografin och den beställda musiken från Terje Isungset.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...